berber

 
Zoeken.nl - Zoek in alle zoekmachines
Cabla - Maak zelf ook een kabel over Berber
Op zoek naar Berber? - Zoek Berber in alle zoekmachines
Start een campagne - jouw website over Berber, direct in beeld
 
Home
 
Nieuw bericht
 
Forum info
 
Zoeken
 
 Onderwerp
toevoegen aan favorieten lijst Berber > Forum > Amazigh Muziek Lyrics > Matoub Lounes Lyrics (Kabyle)
  Admin  11. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:09 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Tsugh

Ulac imdanen iyhulfan i tyita nezman
Siwa wid ig yecban nekwni
Leggruh ggulawen nnernan imattawen kfan
Qquren le‚naser ggezri
Menyif tallit iy‚eddan wala tin d yernan
D amezgun id ag debbwi
Menyif tallit iy√Ęeddan wala tin d yernan
D yar lexbar id ag debbwi

Ttug tamazigt nni ttug wid idiyrebban
Iygelbi'wul-iw tikli ur hudreg tagmatt yehfan
Anw'amdan yewwet rebbi nnig-iw ma‚cuq yennegnan
Dkir iyhuz igissi ur yettaf tajbirt yesfan

Iniyid ma d kem aya d yehlellin zzat walen-iw
Wissen m'ur a‚qileg ara d udem-im idyexleq walleg-iw
Ma kfan wussan n nmara ad yennefsusi lxiq-iw
Neg am lebreq f'ur bnig ara ad-tesmendeged lhif-iw

Nek ugagtent di sseha ma d kem yenceqqaq wul-im
Ansib neg entagara yeddegdeg yugal d armim
Zemreg i tegwdi bbwas-a xas ad hedrent t medlin
Gubeg attan uzekka m'ara kem yexdeb wayed nin

Yeshefd-iyi zzman layas xas leggruh qazen ttnernin
Deg waggur neg degseggwas zrig acu iyi ggunin
Am'd alseg tirga m'kul as d at laxert iyi-y tezzin
Dayen aglinted temdella-s hedrutnid ad iyawin
Am'd alseg tirga m'kul as d at laxert iyi-y tezzin
Dayen aglinted temdella-s hedrutnid ad iyawin


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes



  Admin  12. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:10 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Ay izem


Ay izem anda tellid amkan id ggid
Mi teglid it iygelletn d wiyad

Mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
Huzaneg i zdan tissas

Win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
Win d yemmaslayen iles as tgezmen
T lugtem wi segen entestt

Ay izem anda teddid amkan id ggid
Mi teglid it iygelletn d wiyad
Limer s titt-ik atwalid ak yewwet usemmid
Attagwid i mmik ad yekkes icifad

Surefnak teglid tagrawla id ggid
Gef aÔŅĹrur-ik ifi s d ccum
Mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
Huzaneg i zdan tissas

Win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
Win d yemmaslayen iles as tgezmen
T lugtem wi segen entestt

S tulemda ig d ssekrem ggawal nsen
Qqaren wissen ad aseklu tjaddit
Imezwura nni i yemmuten lejdud nneg mi mmuten
D acu id ag d ggan d ayen yelhan ttament n tzizwit tuffirt

Tanast i burzen agdud n yugurten
Tzi as dedher talwit
Mi lluzen arkettren mi rwan ak ccen
Huzaneg i zdan tissas

Win d yemmaslayen iles as tgezmen
Win d yemmaslayen ger lfinga at deqren
T lugtem wi segen entestt


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  13. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:12 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Tigri ugujil


Sfarhitt inas dayen yenfa yeffid udeddic
Xas l'ggerh ur yrhl'ara di sin as tafem amdawi
As nni mi ggig yemma i zrig yidek nemsefra
Isem-ik deg'mi-w a baba l benna-s ur tettgimi
Mi ‚qelg agus n yemma tersat tayed di tmegra
Felli tgab tafrara di sin ur nettemlili

Tettefriwis ssura lefresq d amqenni
Ttkukrug abrid n tala m'ara magreg tulawin
Mi yuzaf yiwen ayemma ttmektayegd azekka
Iy'ikmiyjem‚en lebda amek ara qedmeg lesnin
Imi ulacikem a yemma ma bwdegd i zzwagg azzekka
Muhad ad dru tmegra aken bgan medden ad inin

Ur ttaggeg idem-im uzzu am dlun tama
Ad beddeg i lwerd ad yefsu ay'id uetteder ssifa-m
Xas ad yiqsih unebdu gef medden ad yizid wurgu
Ad beddeg i lwerd ad yehyu s themmal a nrug fellam
Ma ‚etleg arggu maggu adar-iw germ ad yejbu
M'unageg arggu maggu adar-iw germ ad yejbu
Ad amin beddeg af qerru akken bgun qeshit le√Ęwam

Ay a mmi hader weltma-k ur ttettagg'ara
Naditt ma yella t‚erq-ak fellawen i tecwed tasa
Ur ttlummu di babek fehm-it s neqs-as lehlak
Iy‚ewq ur yufi leslak as mi tessenhet tyita
M'aken mectuhed i sna‚t-ak iberdan yefgen fell-ak
M'akken mezziyed i sna‚t-ak iberden yefgen fell-ak
Tura tezzid d nnuba-k ur tkukru sgguggeg-as tama


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  14. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:13 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

A yemma a‚zizen


A yemma a‚zizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
Zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

Cfig mi yemmut baba s tlufa iyid rebbad
Wer‚ad i yefra usigna ugur degneg m'id yented
Temmared felli lmuja anda yi tebra begnen amtid di lkaged
Temmared felli lmuja anda yi tebra syemr urantid di lkaged

A yemma a‚zizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
Zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

Tabratt in yura ufus-iw deg ciwi ggitt a yemma
Daxel-is rrign l hem-iw as amenzu di berra
Urgeg tellid s idis-iw mi deldint wallen-iw grawlent serhent ttiregwa
Urgeg tellid s idis-iw mi deldint wallen-iw grawlent serhent ttiregwa

A yemma a‚zizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
Zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg

Rrig tter deg imetti f zman yugin at gideg
Sewelg i sse‚d-iw yugi yigi ad yaz yezra at qezbeg
Yemmared lehzen felli tcud t yersi lehbab-iw melmi at nezreg
Yemmared lehzen felli tcud t yersi lehbab-iw melmi at nezreg

A yemma a‚zizen a yemma turez-iyi snesla di lhebs unezgum gemqeg
Zrig utsebberd ara anag a yemma srefgeg seg rebbi-m ruheg


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  15. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:18 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Tighri n taggalt


A yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
D wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
Agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
Muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan

Udem-ik muhal agma ad yesfed xas zman agi ad i yerked
Ehsu urd ttadregh wayed siwa setmara siwa sertmara
Xas gher wallen-iw as-a tghabed deg wul-iw mazal-ik tedred
Ayen yakw id iyi dxulfed ur s zmiregh ara , ur s zmiregh ara
Yissek i zehhugh ar as-a trugh allen-iw ur nehfent ara
Maka ara trajugh melmi ara nernugh a nemyekkes elwehc uzekka

A yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
D wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
Agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
Muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan

Tsen waman akw dyesgharen ggument ad medlent wallen
Yir ussen iyi dimalen us nezmiregh ara , us nezmiregh ara
Tasa-w tebda akw dihricen a nefqent essegs lemhayen
Ulac tin intiyzeglen a tneggi tekfa , a tneggi tekfa
A tsaeddint leayud ul-iw yeffud esber felli ur dyesteqsa
Ya rebbi lmaabud arnud aruad d wayen yeghlebn aya

A yetseggix wul-iw a iyjeffel ghef tin ityeggan
D wagi id zzahr-iw ad ggelgh ur dyebbwid lawan
Agma urk ttaysegh xas zewggegh akidettadren wudan
Muhal ad hemlegh akken ikhemlegh di sin igh cerden yidan


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  16. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:19 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Ay akal hader ssifa-s


Ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
A tadsa bbwudem-iw ayes ‚uhdeg-kem ur dugaled

Ul-iw iygum seg geblan di temda llehzen kecmeg
D ddunit id ag yebdan ur nezmir yides a nenneg
Ay ahbib-iw a‚zizen d abrid-ik akw ara neg
Ruh ay ahbib a‚zizen d abrid-ik akw ara neg

Ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
A tadsa bbwudem-iw ayes ‚uhdeg-kem ur dugaled

Tagut teglid gef allen lehzen yefged di lgaci
Seg wexxam mi tid refden amegged yedfer tikli
S azekka maken i terren i fsint wallen seg metti
S azekka maken i terren i zrig ahbib yeggayi

Ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
A tadsa bbwudem-iw ayes ‚uhdeg-kem ur dugaled

Yemmak ur tesbir fell-ak mazal ur tumin ara
Ma dnek ul-iw iysemhek degs as-a tegza ccama
Baba-k yettgallan yissek udem-is iybeddel ssifa
Baba-k yettgallan yissek s cceda iybeddel ssifa

Ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
A tadsa bbwudem-iw ayes ‚uhdeg-kem ur dugaled

Mi ywala tizya-k yettru d amgar iygugal as-a
Udem-ik yegguma at yettu lexyal-ik gures yezga
Ul-is yebga ad yessefru gef yitij terna ccetwa
Ul-is yebga ad yessefru gef yitij terna ccetwa

Ay akal hader ssifa-s ssifa bbwahbib i tgumed
A tadsa bbwudem-iw ayes ‚uhdeg-kem ur dugaled


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  17. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:22 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Tatut


A ttnadig tatut aha aqli alama d lmut a medden attafeg
Arzag felli lqut xas itij yefred tagit ggumeg ad ferzeg
Kert attemagrem tafsut ay arrac ur di ttrajut yifit ur teddug

Ggtiyi ad nfug amar ad cfug
Tkebliyi tayri iy‚eddan gummeg ad brug
Txelfiyid uguren attan garasen att‚ummug

Zeddemg ur zrig armi kfant id ttakwig akka i truh temzi-w
Yecwed wul zzig g tezyaw m'ara ttwalig rekkemn idamen-iw
Ftint arkw ur tentecbig ger zelmed m'akken i tterig i zrig aten rug

Ggtiyi ad nfug amar ad cfug
Tkebliyi tayri iy‚eddan gummeg ad brug
Txelfiyid uguren attan garasen att‚ummug

Nnugeg d wudan zgig la hettebg itran arfiq-iw d a‚waz
Xas tseqqid kan ccrab neg dayen yellan allag yettwekrez
Cnud ay ahbib f zzman smektid tina yiggan tunefd-iyi ad rug

Ggtiyi ad nfug amar ad cfug
Tkebliyi tayri iy‚eddan gummeg ad brug
Txelfiyid uguren attan garasen attÔŅĹummug

Ah ya la‚tab-iw twwet rba daxel tgem-iw yenqedwa kul ci
A rrebg i nnif-iw anwa at yefsin d lgerd-iw ma tsusem i wumi
S lkif i tsebbireg ixef-iw iybettuyi d yiman-iw ttagwadeg ad cfug

Ggtiyi ad nfug amar ad cfug
Tkebliyi tayri iy‚eddan gummeg ad brug
Txelfiyid uguren attan garasen att‚ummug


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  18. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:25 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

A wid nectaq


Limer di yetta elxater
Ddiq deg wul-im ad yili
A nettwehhid nethiyer
Imgi neswab ay fetti
Agwni liser mig d yedhar
Netthir atner d asuki
Negguma anwexr i lewhi
Bbidek gi smunedlen
Ula ttamazigt enni
I nenwa ara g yesduklen
Ebdant arkw d leqsabi
Iqerra macci yiwen

A wid nectaq
Dayen iydub rruh
D lawan a nemsefreq
Chal ssaa anruh

Mi ngil nefged ger lewda
Ad ag dyemmager usawen
Leqbayel si zman akka
Di tegmatt id gi ttugen
Achal yergazen at esfa
Nesgamasend neksiten
Amek ara gyebru facal
Amek ara nqabel azekka
Seggasmi ig hubbent temsal
Aadaw urg yezgil ara
Akken ad naret i cetla azal
Anhels anbeddel essira

Mig tekkes etweqsa usemmid
Tayed at-tid nesnulfu
Yegguma agyeffeg yisid
Nefhem iyzedgeg wadu
Deg yezri leggnas nettgid
Qarnes amek ara tefru
Nehsa ass-n ma tefru
Att gelten wid ttiycaalen
Ma d wid yebwin daawessu
L'ferh-is ur s hedren
Ad tegri taggalt tettru
At zaggaw seg mettawen

Nettag zizat ig yengen
Netrebbi afud i tismin
Garaneg argaz mi d iyban
Ad nexleq degs amqennin
D win ikw n iggan aaryan
I wumi ara d zedmen lesnin
Akka i d-tigrawliwin
Ulac win ur nesaa akwerfa
D win akken yeddurin
I yesburen tarekna
Ara magrent tegratin
Ma yefru dderz lfetna


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  19. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:26 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Tanumi


D kecc i credeg ay itbir ad i tilid d anagi
Ur traju ‚jel s lhir gef a‚ziz m ad yesteqsi
Armi ngil tallit teshel i nennexreb nenneckel
Ur yeksan hed ma yegfel aka i ttanumi
Ma tufit yettewcebbwel allag-is yeggat la‚qel
Ttxilek ili as d asfel tu‚ar tannumi

Ur s qqar atan yentar settu as lehlak nni
Simnit ak yamen ad yezwer ssireznes di tikli
Inas tin aken iy hemmel amar yibbwas at hemmel
Lehmala m'ara dehmel tesway tannumi

Ur s hedder gef tegwnitt yecden hader ad iyrebbi chani
Inas kan dayen ig raden ara nemmager as-agi
Acaras udem-is d lferh xas lehzen deg wul yefdeh
Yezra m'ur zewggeg s sseh yissi tanumi
Ajajih yezhel yendeh iyfers abrid i lefdayeh
Yessegret wa‚dew yecdeh saha tannumi


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


  Admin  20. Geplaatst op 22 april 2006 om 01:27 uur   quotenieuw berichtemailedit 

 

Amirouche d Ferhat


Tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
Agilif agilif yeddad s amnar mi nedma‚ lxir tameddit
S tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit
S tfineg yi'bbwas amar ad nakwi si yir targit

Anda akka ddan yizmawen assen mi ra‚den g durar
AÔŅĹmiruc yiwen ssegsen deg madeg ger rsas yezwar
Wissen anta tamdint yeccan mi's rran tablat yezder

Tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
Agilif agilif yeddad s amnar mi nedma‚ lxir tameddit
S tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit
S tfineg yi'bbwas amar ad nakwi si yir targit

Ferhat awal ma yefrit ig dyenna ttidett yesfan
Fi mesdurar n twagit tawagit tezziyasen
Ay arrac netmurt akwit ur ttilit d imeglalen
Ay arrac netmurt akwit kset tirtaw seg wallen nwen

Tensa tafat deg'durar idurar thuza twagit
Agilif agilif yeddad s amnar mi nedma‚ lxir tameddit
S tfinag yi'bbwas amar as nefk asrad i tjaddit

Mi nesteqsa nemsefham
Nefhem d acu ara nqabel
Tigri nneg ad effeg si ttlam
Yal amdan ar da sissel

As-a mi t nessarem
Ndehn-as ad iygiwel
Yisneg i yecbeh laalam
D nekwni i tterwa llasel

A tigri inedhent tudrin
Smektin af yidelli
Mi ssergayen tizemrin
Mi sengaren lehwari

Azened ssebr itlawin
Ttimezyin gglent ttirni
Aderrent s tegratin
Anerz asalu ttugdi

Adruf yellan d asuki
At engerz adyefk elqed
Tigri nneg ttigri tdukli
L'mergub ad at nawed

Xas yakan akw nemserwi
Di legwlad ur n tenned
Anellaz neg nedda hafi
Di tegmatt ur nrekked


Yurat & Ighenjit : Matoub Lounes


Ga naar pagina: 1, 2, 3, 4

Ga naar:
Om Startkabel.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies:Prima, deze melding niet meer weergeven
X